Toneelkring De Draaikolk vzw
Winksele - Veltem - Beisem

Toneelvoorstellingen

 

Toneelkring De Draaikolk brengt voor u op de planken :

 

JE BENT MAAR TWEEMAAL JONG

 

een blijspel van Ron Aldridge

in een regie van Xavier Van Caneghem

Korte inhoud :

Veel huisgezinnen maken dit mee:  wanneer hun telgen een zekere leeftijd bereiken, gaan ze uit met vrienden tot in de vroege uurtjes, genieten ze van nachtelijke zuippartijen, hangen ze de “flauwe plezante” uit, slapen ze uit tot de middag, zitten ze vastgekluisterd aan een smartphone om naar wilde muziek te luisteren of eindeloos te chatten, … en ondertussen steken ze zo weinig mogelijk een handje toe in het huishouden.

Bea en Bram beleven dit thuis ook, zij het niet met een puber, maar wel met Max, hun (schoon)vader die bij hen inwoont. Samen met zijn nieuwe vrienden en leeftijdsgenoten Bob, Julia en Roza, zet hij regelmatig de bloemetjes buiten. En niets wijst erop dat Max zijn leven wilt beteren, want volgens hem “is men nooit te oud om gek te doen”.

Tenzij… Tenzij een vriendin erin slaagt hem te doorgronden en hem op betere gedachten te brengen. Want achter Max’ losbandig gedrag schuilt een kwetsbare man die op zijn manier tracht te overleven na de dood van zijn echtgenote.

Met “Je bent maar tweemaal jong” heeft Ron Aldrigde een zeer herkenbare komedie geschreven, bezaaid met Britse humor en hilarische toestanden maar ook met aangrijpende momenten.

Spelen mee :

Kristien Massy (Julia), Mieke Peys (Roza), Johan Smets (Bob), Hilde Vandenhoeck Gaby), Dirk Verheyen (Bram), Jos Vernelen (Max) en Lieselot Vervoort (Bea)

werken mee : 

Tine Cooreman, Stephanie Crab, Tom Denon, Dany Empereur, Hanne Glockemann, Christel Janssens, Rita Merckx, Reinhilde Ringoet, Johan Somers, Helene Tobback, Maurice Vervoort, Michel Vleugels en Joris Wuyts

de folder vindt u hier