Toneelkring De Draaikolk vzw
Winksele - Veltem - Beisem

Bestuur

Voorzitter : Nancy Verbiest 0473/62 26 71
Secretaris : Dirk Verheyen 0468/58 69 88
penningmeester : Jo De Groote 0488/68 64 93
Verantwoordelijke logistiek: Dany Empereur 0498/51 08 74
Technisch adviseur: Johan Somers 0494/56 08 87

Heb je interesse om lid te worden ?

Neem dan contact op met iemand van het bestuur en wij komen onze kring en onze werking bij je thuis toelichten. Alvorens echt lid te worden, mag je één jaar meekijken en/of meewerken achter de schermen. Als dan blijkt dat de toneelmicrobe je echt te pakken heeft, dan word je een echte "Kolker". 

Vacatures:

Iedereen die iets voelt voor het toneel in al zijn aspecten (decor, spelen, rekwisieten, techniek, publiciteit...) en die daarbij een grote dosis creativiteit bezit, mag (moet) zijn of haar kandidatuur stellen.

een foto van het huidige bestuur  (van links naar rechts : Johan , Dirk, Nancy, Jo en Dany)

het nieuw verkozen bestuur

De Draaikolk > Bestuur / Historie / Nieuws