Toneelkring De Draaikolk vzw
Winksele - Veltem - Beisem

Bestuur

  • Nancy Verbiest (voorzitter)
  • Hanne Glockemann (secretaris)
  • Lieselot Vervoort (penningmeester)
  • Tom Denon
  • Johan Somers

 

Heb je interesse om lid te worden?

Neem dan contact op met iemand van het bestuur en wij komen onze vereniging en onze werking toelichten. Alvorens echt lid te worden, mag je één jaar meekijken en/of meewerken achter de schermen. Als dan blijkt dat de toneelmicrobe je echt te pakken heeft, dan word je een echte "Kolker". 

Vacatures:

Iedereen die iets voelt voor het toneel in al zijn aspecten (decor, spelen, rekwisieten, techniek, publiciteit...) en die daarbij een grote dosis creativiteit bezit, mag (moet) zijn of haar kandidatuur stellen

 

 

De Draaikolk > Bestuur / Historie / Nieuws